دنیای من

دنیایی که گاه از بغض گلویم گرفته تر است...

و در این لحظه است که خود کشى خواهم کرد O.O
جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۳:۱۹ ب.ظ


اتفاقى آدرس قبلیه این وب رو زدم و با این صحنه مواجح شدم

و در این لحظه بنده دست به خود کشى خواهم زد O.O